Logo Logo
Němčina v hospodářství (4. vydání) - Věra Höppnerová, Jaroslava Kernerová
Němčina v hospodářství (4. vydání) - Věra Höppnerová, Jaroslava Kernerová
Krátky popis Neodolatelný produkt Němčina v hospodářství (4. vydání) - Věra Höppnerová, Jaroslava Kernerová od výrobce Ekopress u nás najdete zlevněný od 312 Kč
Obvyklá cena
  • 312
Výrobce/Značka
Ekopress
EAN 9788086929408
Hodnocení
Tato učebnice je určena všem, kdož si chtějí osvojit základy německého hospodářského jazyka, a to jak studujícím ekonomických oborů, tak i pracovníkům národního hospodářství Rozvíjí především dovednost četby ekonomických textů a komunikace o odborné problematice, dále poslechu s porozuměním a písemného projevu Po jejím probrání budou studenti jazykově vybaveni tak, že budou moci studovat na vysokých školách ekonomického zaměření v německy mluvících zemích Tím dosahují jazykové úrovně certifikátu Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache (B1 až C1)Kniha obsahuje úvodní i doplňkové texty, cvičení k nim, šest opakovacích textů, slovníček za lekcemi, závěrečný německo-český slovníček, klíč k překladovým cvičením a k testům a cvičné překladové věty k souborné (bakalářské) zkoušceVýchozí texty odrážejí témata makroekonomie, mikroekonomie a mezinárodní ekonomie Jejich výběr byl stanoven ve spolupráci s odborníky-ekonomy Mají zprostředkovat studujícím, kteří dosud nemají odborné znalosti ekonomie, základní věcné informace a obsahy důležitých ekonomických pojmů Nejde tedy – jak tomu často u podobných učebnic bývá – o nahodile vybrané, dočasně aktuální ekonomické texty, které brzy zastarají, ale o texty obsahující informace obecně platné, do značné míry nadčasové Vycházejí z autentických materiálů – učebnic, monografií, odborných časopisů, populárně vědeckých příruček, naučných slovníků či informačních prospektů Originální texty byly pouze mírně upraveny nebo zkrácenyCvičení k výchozím textům mají umožnit studujícím, aby si co nejrozmanitějším způsobem prověřili, zda obsahu textu porozuměli, zda si novou odbornou slovní zásobu dobře osvojili a umí ji užívat v nových kontextech Soustavná pozornost je věnována i opakování a upevnění mluvnice, avšak ne v její plné šíři, nýbrž jen jevům, charakteristickým pro odborný – v tomto případě hospodářský – jazykZvláštní důraz se klade na četbu s porozuměním, která je centrální dovedností při práci s odborným textem Vedle úvodních textů, zprostředkovávajících základní vědomosti a ekonomické pojmy, jsou zde i texty doplňkové, obsahující další informace k danému tématu, avšak vesměs z pohledu běžné hospodářské praxe jak zemí německé jazykové oblasti, tak i České republiky Tyto texty jsou současně příspěvkem k bližšímu poznání ekonomické reality naší i německy mluvících zemí Další zdroj reálií tvoří v hospodářském jazyce často používané grafy, statistické přehledy, názorné kresby, piktogramy aj Nejsou jen pouhou ilustrací nebo zpestřením učebnice, ale slouží především uvedení tématu, názornému shrnutí obsahu textu, vybízí k porovnání a hledání souvislostíŘada cvičení se zaměřuje na rozvíjení aktivních jazykových dovedností Jde zejména o cvičení motivující k formulování vlastních názorů a zkušeností, zaujímání stanoviska, komentování kreseb, k diskuzi o sporných tvrzeních či hraní rolí Sem patří i formulace souvislých písemných sdělení jako žádost o informace ohledně studia či motivační dopisPráce na učebnici byla vedena snahou ukázat, že výuka hospodářského jazyka nemusí nutně být nudná a suchopárná, ale naopak zajímavá, rozmanitá a zábavná Je zde užito křížovek, kvizů a cvičení apelujících na kreativnost studujících Práci s odbornými texty značně usnadní slovníček na konci každé lekce, obsahující její celou slovní zásobu, a závěrečný německo-český slovníček Protože se předpokládá znalost základů obecného jazyka (na úrovni maturity), nebyla do něho zahrnuta běžná obecná slovní zásobaUčebnici lze při dvou vyučovacích hodinách týdně probrat za tři semestrySoučástí učebnice je CD s nahrávkou poslechových textů Ve čtvrtém vydání učebnice byly veškeré údaje aktualizovány a většina poslechových textů nahrazena novými
Nakladatelství Ekopress
Jazyk čeština, němčina
Počet stran 313
Formát 226 x 190 x 21 mm
Typ Knihy - paperback
Autor Jaroslava Kernerová
Vydání 4.
Rok vydání 2010
Další produkty od výrobce Ekopress
Další produkty v kategorii Učebnice